Servicii Citymatic - Toalete publice

VANZARE

img-yellow

Citymatic este în măsură să ofere diverse soluții pentru furnizarea toalete publice.

Cu scopul de a respecta bugetul fiecărei comenzi, au fost dezvoltate diferite sisteme de vânzare:

 • Vânzare toalete cu acordarea serviciului de asistență pentru întreținere la cerere
 • Vânzare toalete – care cuprinde un contract de asistență PTMaintenance® pentru gestionarea și întreținerea unităților pentru o perioadă minimă de 3 ani.
 • Închiriere pe termen lung cu posibilitate de cumpărare, care cuprinde contractul de asistență PTMaintenance® pentru gestionarea și întreținerea unităților, cu o durată de la 5 la 15 ani.
 • Toaletele sunt furnizate și gestionate gratuit pentru cel puțin 10 ani fiind inclusă garantarea unui comision minim de utilizare, care este pe deplin recunoscut firmei Citymatic
Servicii Citymatic - Toalete publice automate

GESTIONARE ȘI ÎNTREȚINERE

img-yellow

Obiectivul principal al firmei Citymatic este acela ca propriile toalete să fie tot timpul eficiente și în măsură să furnizeze un nivel ridicat de curățenie și de igienizare la fiecare utilizare. Pentru acest motiv, Citymatic a dezvoltat o diviziune specifică pentru acordarea unei asistențe, pentru gestionare și întreținerea toaletelor: angajarea personalului foarte calificat, asistat de un sistem de control de la distanță a unităților prin tehnologia wireless, permite operarea acestora în toată Romania și în străinătate.
Formele de asistență formulate în consonanţă cu respectiva comandă pot prevedea:

 • Întreținerea programată a toaletelor publice: serviciul de bază al intervențiilor periodice de control și verificarea toaletelor
 • Controlul de la distanță PT-Line: instalarea în toaletele cu auto-curățare a unui sistem de control de la distanță pentru gestionarea și întreținerea unităților
 • Contract de asistență PTMaintenance®pentru gestionarea și întreținerea toaletelor cu sistem de auto-curățare: serviciul de furnizare a tuturor prestațiilor necesare permite rezolvarea pe cale ușoară a tuturor aspectelor privind menținerea în funcțiune perfectă a toaletelor automate

CALITATE SI GARANTII

img-yellow

Toate toaletele Citymatic sunt:

 • Garantate doi ani de la data instalării pentru orice tip de defecțiune cu înlocuirea gratuită a părților defecte; se înlocuiesc daca acestea sunt restituite.
 • Garantate 10 ani pe structură.
 • Certificate CE făcând dovada prin certificatul eliberat de un laborator extern autorizat, pentru o mai mare garanție a Clientului.
 • Pentru unitățile cu sistem de auto-curățare Certificat de igienizare a întregii toalete, datorită ciclului exclusiv de DEZINFECTARE completă DCN-ECO3®, în măsură să elimine 99,99 % de bacterii: acest sistem garantează lipsa poluanților în apă și permite, așadar, un impact foarte redus asupra mediului înconjurător, precum si reutilizarea pentru irigare a apei fără nici o altă tratare.
 • Unitățile cu sistem de auto-curățare Citymatic pot fi echipate cu un sistem de spălare a pardoselii, cu îndepărtarea mecanică a obiectelor rămase în stare liberă, precum și cu un sistem de uscare finală. Sistem Lava Tergipavimento®, este brevetat cu numărul MI 2005 A001873.
 • Citymatic a implementat un Sistem de calitate ISO 9001:2000.
 • Serviciul de întreținere PTMaintenence® este efectuat conform specificațiilor normei de mediu ISO 14000.